რეკლამა

ყოველდღიური ინფორმაციისა და ანონსების გამოქვეყნება, თქვენი საქმიანობისა და გამართული ღონისძიებების შესახებ (ანონსებისა და ინფორმაციის მომზადება თვის განმავლობაში)

სარეკლამო ბანერის განთავსება.

სარეკლამო ბანერის განთავსება ვებ-გვერდის წამყვან სივრცეში.

სტატიის მომზადება და გავრცელება.