რეკლამა

ყოველდღიური ინფორმაციისა და ანონსების გამოქვეყნება, თქვენი საქმიანობისა და გამართული ღონისძიებების შესახებ;

სარეკლამო ბანერის განთავსება;

სტატიის მომზადება და გავრცელება (ანონსებისა და ინფორმაციის მომზადება).