სატირა

ნიკუტა

ნიკუტა

გიჟია, ოხერი?!

გიჟია, ოხერი?!

მიხა და ეკა

მიხა და ეკა

,,ვარესი''

,,ვარესი''

უმიწაწყლო

უმიწაწყლო

ოხ, მე ამათი!

ოხ, მე ამათი!