,,ვეტერან ფერმერთა ასოციაცია'' გურიაში

ომის ვეტერანი ფერმერები გურიიდან, ოზურგეთში „ვეტერან ფერმერთა ასოციაცია“ შეიქმნა, რომელიც 155 ვეტერანსა და ორ კოოპერატივს აერთიანებს.