გოგა ხაინდრავა: ცნობა ბოლშევიკური პენ. ცენტრის სახელით

გოგა ხაინდრავა: ცნობა ბოლშევიკური პენ. ცენტრის სახელით

გოგა ხაინდრავა (რეჟისორი):

1937 წელი  28ივლისი - დაისვას საკითხი საქართველოს საბჭოთა მწერალთა კავშირის პრეზიდიუმის წინაშე, ხალხის მტრის მიხეილ ჯავახიშვილის! მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის შესახებ. ეცნობოს საკავშირო მწერალთა ორგანიზაციას.
ბოლშევიკური პენ. ცენტრის სახელით: